BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL ENFLASYON VE EKONOMİK KRİZ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YENİLENMELİDİR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında promosyon ödemeleri yapmaktadırlar. İşkolumuz sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan personelin de banka promosyon sözleşmeleri sağlık müdürlükleri ve sosyal hizmet müdürlükleri tarafından yapılmakta ve promosyon miktarları bu sözleşmeler ile belirlenmektedir. Banka promosyon sözleşmeleri hazırlanırken 2007/21 sayılı başbakanlık genelgesi esas alınmaktadır. İlgili genelge 2008 ve 2010 yıllarında emekçilerin lehine çeşitli düzenlemeler ile revize edilmiştir.

Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde 3 ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmışlardır.

Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış alınabileceğine dair uygulama örnekleri bulunurken, bu kararın benzerinin emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için de alabilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi 2007/21 sayılı genelgede promosyon sözleşmeleri için il müdürlüklerinde teşekkül edecek komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi de yer almaktadır. 6 dönemdir imzaladıkları TİS’ler ile emekçileri sefalet ücretlerine mahkum eden yetkili sendika promosyon ödemelerinde bir çok ilde kendi temsilcilerinin imzası bulunmasına rağmen konuyla ilgilenmemeleri ayrıca değerlendirilmelidir.

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarını ve YÖK Başkanlığını işkolu emekçilerinin yaşadıkları promosyon mağduriyetlerini gidermeye yönelik adım atmaya, il müdürlüklerini motive ederek yeni anlaşmalar imzalamaya ve hükümet nezdinde girişimde bulunarak güncel gerçekliğe uygun bir genelge çıkarılması için çalışma yapmaya davet ediyoruz. Sendikamız tüm örgütlü gücüyle, 27 Temmuz – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında işyerlerinden ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bir imza kampanyası başlatacak olup, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kampanyanın güçlü kılınması için desteğini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.07.2022

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content